SS-EN ISO 3834-3

PSV svets & smide är certifierade enligt Nordcerts certifieringsregler
CS ISO 3834 Smältsvetsning för Metalliska material.

Certifieringens omfattning:
Tillverkning av bärverksdelar och byggsatser av stål.

Svetsmetoder: 111 135, 136, 138
Grundmaterial: Grupp 1.2
Godstjocklek: t = 3-50 mm

SS-EN 1090-1

Intyg för byggprodukten:

Bärverksdelar och Byggsatser av stål
Tillverkning Stål i materialgrupp 1.2 upp till S355 i EXC1 till EXC2.

CE-märkningsmetoder 1 & 3a
Som släpps ut på marknaden under eget namn eller varumärke av:
Proffs Service i Västerås AB